KURS TAKVİMİ

Havacılık Eğitim Merkezi Online Eğitim Hizmetlerimiz hakkında bilgi için kurs@hurkus.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz .

Aşağıda başlık altında açılan menülerde tüm eğitimlerimizi ve ayrıntılarını bulabilirsiniz .


UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DİSPEÇ) 


CourseİnitialRecurrent
CIVIL AIR LAW AND REGULATIONS30
AVIATION INDOCTRINATION12
AIRCRAFT MASS (WEIGHT)AND PERFORMANCE27
NAVIGATION24
HUMAN FACTORS15
METEOROLOGY42
AIR TRAFFIC MANAGEMENT39
MASS (WEIGHT) AND BALANCE CONTROL27
SECURITY (EMERGENCIES AND ABNORMAL SITUATIONS)8
FLIGHT PLANNING18
DANGEROUS GOODS9
FLIGHT MONITORING16
COMMUNICATION-RADIO18
APPLIED PRACTICAL FLIGHT OPERATIONS25

Tehlikeli Maddeler Eğitimleri - IATA DGR


Tehlikeli Maddeler Kategori Eğitimleri - IATA CBTA DGR Referansları tablosu

Tehlikeli Maddeler KategorileriCategoryNew
Function
IATA CBTA DGR
Tehlikeli Mal Sevkiyatlarının Hazırlanması için
Tehlikeli Mallar Kuralları (DGR)
1
2
>7.1Dangerous Goods Regulations (DGR)
for Preparing DG Consignments
Genel Kargo Kabul ve İşleme Personeli için
Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR)
4
7
>7.2Dangerous Goods Regulations (DGR)
for General Cargo Accepting and Processing Personnel
Tehlikeli Madde Gönderilerin Kabulüne İlişkin
Tehlikeli Maddeler Kurallar (DGR)
6>7.3Dangerous Goods Regulations (DGR)
for Accepting DG Consignments
Tehlikeli Madde Gönderilerinin İşlenmesi için
Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR)
3>7.3Dangerous Goods Regulations (DGR)
for Processing DG Consignments
Elleçleme ve Yükleme Personeli için
Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR)
5
8
>7.4Dangerous Goods Regulations (DGR)
for Handling and Loading Personnel
Yolcu Elleçleme Personeli için
Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR)
9>7.5Dangerous Goods Regulations (DGR)
for Passenger Handling Personnel
Yük Yöneticileri ve Yük Planlayıcılar için
Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR)
10>7.6Dangerous Goods Regulations (DGR)
for Loadmasters and Load Planners
Uçuş Ekibi Üyeleri için
Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR)
10>7.7Dangerous Goods Regulations (DGR)
for Flight Crew Members
Dispeçerler ve Uçuş Operasyon Görevlileri için
Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR)
10>7.8Dangerous Goods Regulations (DGR)
for Flight Operations Personnel and Flight Dispatchers
Kabin Ekibi için
Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR)
11>7.9Dangerous Goods Regulations (DGR)
for Cabin Crew Members
Güvenlik Tarama Personeli için
Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR)
12>7.10Dangerous Goods Regulations (DGR)
for Security Screening Personnel

SHGM SHT 17.2 Kapsamında Verilen Güvenlik Eğitimleri


KURS 1 GÜVENLİK BİLİNCİ EĞİTİMİ
KURS 2 TEMEL SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
KURS 3 KONTROL NOKTASI GÜVENLİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ
KURS 7 KOKPİT VE KABİN PERSONELİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
KURS 8 TEDARİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
KURS 10 TEMEL KARGO GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
KURS 11 HAVA KARGO VE POSTA TARAMA EĞİTİMİ
KURS 12 GÜVENLİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
KURS 15 KONTROL NOKTASI AMİRLİĞİ EĞİTİMİ
KURS 17 TEDARİK TARAMA EĞİTİMİ

SHGM SHT – HUD Eğitimleri


UÇUŞ İZİNLERİ
Uçuş İzni İşlemleri (Trafik Hakları, Havacılık Hukuku, AIP Prosedürleri)
Bilgi Yönetim Sistemi (Otomasyon) Eğitimi
Sigorta İşlemleri Eğitimi
Haberleşme Eğitimi
Tehlikeli Maddeler Bilinci Eğitimi * Opsiyonel

SHGM SHT – HAD Eğitimleri


TEMSİL EĞİTİMİ
Permi İşlemleri 
Yer Slotu Takibi 
Temsil Hizmeti İşlemleri 
Haberleşme

GÖZETİM VE YÖNETİM EĞİTİMİ
Yolcu Hizmetleri Eğitimi 
Kayıp Bagaj 
Seyahat Dokümanları Eğitimi 
Uçağa Yönelik Yer Hizmetleri Eğitimi 
Kargo İçin Operasyon 
Haberleşme  
Yük Kontrolü ve Denge Eğitimi 
Uçuş Operasyon /Yer Slot/ Permi İşlemleri 
Engelli Yolcuların İşlemleri ve Transferi * Opsiyonel
Ramp Emniyeti ve Apron Kuralları * Opsiyonel
Tehlikeli Maddeler Bilinci Eğitimi * Opsiyonel

Acenta Kargo Satış Eğitimi & MEB Eğiticinin Eğitimi
HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ - İLETİŞİM FORMU


Eğitim Başvuru Formu
6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydinlatma Metni'ni https://hemegitim.com.tr/tr/6698-kvk-kanunu-aydinlatma-metni/ *
Sending