KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ/KURSİYER/MÜŞTERİ AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi amacıyla, işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla HEM HAVA YOLU HAVA ALANLARI YER HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE ARAÇ GEREÇ YAZILIM EĞİTİM DANIŞMANLIĞI İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“HEM-HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır) olarak, öğrencimizin Kişisel Verileri işlenme şartları ve amaçlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. Şirket, öğrencilerinin KVKK ‘da belirtilen ilkelere uygun olarak işlenmesini sağlamayı taahhüt eder.

Bu veri koruma bildirimi, Şirket’in müşteri ve öğrenci için geçerlidir. Bu bildirim, herhangi bir iş sözleşmesinin veya hizmet sözleşmesinin bir parçasını oluşturmaz.

Bu aydınlatma metni, Şirket’in öğrencimiz olarak sizden hangi kişisel verileri topladığını, neden Şirketin bunları topladığını, kiminle paylaştığını, Şirket’in bunları nasıl ve hangi yasal temelde topladığını, Şirket ile iş ilişkiniz sırasında ve sonrasında kişisel verilerinizi ne kadar süreyle sakladığını açıklamaktadır. Bu veri koruma bildirimi ayrıca KVKK kapsamındaki haklarınızın farkında olmanızı sağlar. 

Bu aydınlatma metniyle ilgili anlaşılmayan bir husus olması halinde Şirket’in Veri Koruma Görevlisiyle, kurs@hurkus.com.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçerek ek bilgi isteyebilirsiniz.

 1. EĞİTİM BAŞVURU VE EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRME SÜREÇLERİNDE NE TÜR KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMAKTADIR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

Şirket ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verileriniz;

amaçlarıyla toplanıp işlenmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANMAKTADIR? 

Hizmet sağlama koşulları amacıyla işlenen kişisel veriler, ihtiyaç duyulan süreden daha uzun bir süre saklanmamaktadır. Şirket prosedürümüz gereği işlenen ilgili kişisel verilerinizin saklama süresi hizmet alımının gerçekleştirilmemesi halinde 5 yıl, hizmet alımının gerçekleştirilmesi halinde ticari faaliyet ilişkimiz devam ettiği sürece ve ticari faaliyet bittikten sonra 10 yıldır. Bu sürenin sonunda veriler imha edilir.

Ayrıca Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin yetkisiz erişim, kullanım veya ifşadan korunması için KVKK ‘nin gerektirdiği ilgili teknik ve organizasyonel önlemler uygulanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILMAKTADIR VE AKTARIM AMAÇLARI NELERDİR?

Belli durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşabiliyoruz. Aşağıda kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz tarafları ve paylaşma nedenlerimizi açıklıyoruz. Altını çizmek isteriz ki, Şirket olarak kişisel verilerinizi hiçbir zaman yetkisiz üçüncü kişilere erişime açmıyor, verilerinizi paylaşmıyor, satmıyor veya kiralamıyoruz.

Kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz üçüncü kişiler ve paylaşım sebeplerimiz şu şekildedir:

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARIM AMAÇLARI NELERDİR?
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI NELERDİR?

Kişisel veriler yalnızca Kanun’un (KVKK) izin verdiği çerçevede işlenebilmektedir. Veri işleme faaliyetimizin niteliğine göre kişisel verilerinizi mutlaka aşağıdaki kanuni veri işleme şartlarından birine veya birkaçına dayanarak işliyoruz. Bu şartlar dışında kalan durumlar için ise açık rızanızı talep ediyoruz.

KVKK;

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

KVKK 11. maddesi hükümleri gereğince kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 1. YASAL HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap veririz. 

KVKK’nın 11. Maddesi hükümlerinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıda belirtilen iletişim adresine, kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında hemegitim@hs.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan Şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kurs@hurkus.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Başvurularınız ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir. Başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusuyla ilgili sorular yöneltebiliriz. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİ ŞİRKETE BİLDİRMEK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ NEDİR?

Şirketinizin hakkınızda tuttuğu kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Şirketimize ilettiğiniz hizmet talebinin incelenmesi sırasında kişisel verileriniz değişirse lütfen bizi bilgilendirin.

 1. VERİ KORUMA AYDINLATMA METNİN İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu veri koruma bildirimini herhangi bir zamanda güncelleme hakkımız bulunmaktadır. Şirket veri koruma bildirimini güncellerse, WEB sitesi ve/veya Kurumsal Portal yoluyla güncellenmiş kopyasının erişilebilir olmasını sağlayacaktır.

 1. BİZİMLE NASIL İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZ? 

Aydınlatma Metnimiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya olası bir kişisel veri ihlali hakkında şikâyette bulunmak istiyorsanız, aşağıda açıklanan şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Şirket; HEM - Havacılık Eğitim Merkezi  

Adres; Mahmutbey Caddesi Arıkan İş Merkezi No:1 Kat:2 PK: 34191 Şirinevler / İSTANBUL 

Telefon Numarası; +90 212 464 43 64

E-posta Adresi: kurs@hurkus.com.tr 

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz konusunda endişeleriniz varsa, lütfen kurs@hurkus.com.tr adresine e-posta göndererek veri koruma görevlimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AÇIK RIZA METNİ

Veri sorumlusu Havacılık Eğitim Merkezi (“HEM”, “Şirket”, “Biz” olarak anılacaktır) bu form ile kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen nedenlerle kullanmak için onay vermenizi istiyor. 

Aşağıda verilen nedenlerle kişisel verilerinizin şirket tarafından işlenmesine açık rızanızla izin verirseniz, lütfen "Kabul ediyorum" onay kutusunu seçin. Aşağıda verilen nedenlerle şirketin kişisel verilerinizi işlemesine onay vermezseniz, "Kabul etmiyorum" onay kutusunu seçin.

Açık izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Verdiğiniz onayınızı geri çekmek isterseniz kurs@hurkus.com.tr ile iletişime geçmelisiniz. KVKK’nın 11. Maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarakyasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıda belirtilen iletişim adresine, kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, hemegitim@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kurs@hurkus.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Başvurularınız ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir. Başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusuyla ilgili sorular yöneltebiliriz. 

İlgili Kişi Adı, Soyadı: 

İmza:

Tarih: