UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DİSPEÇER) EĞİTİMİ

SÜRE : SHGM tarafından belirlenen standart eğitim süreleri
ÜCRET : kurs@hurkus.com adresine müracaat ediniz
EĞİTİM DİLİ : Türkçedir

NE ÖĞRENECEKSİNİZ ?

 • Ulusal sınırlar içinde ve Uluslarasında her türlü hava aracı ile tarifeli veya tarifesiz seferler yapan, ücret karşılığında yolcu, yük posta taşıyan Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin ticari hava taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan tüm şirketlerde de iş imkanı
 • Uluslararası Sivil Havacılık standartlarına eğitim : uçuşların planlanması ve takibinde, başta uçuş emniyeti olmak üzere, uçuş harekatının Uluslararası Sivil Havacılık standartlarına uygun bir şekilde
 • Planlamasından, yönetiminden, kontrolünden sorumlu uçuş harekat uzmanlarının / uçuş dispatcherlerinin Uluslararası Sivil Havacılık standartlarında eğitilmiş ve yetiştirilmiş bir personel olmak

KİMLER KATILMALI ?

 • Havayolu çalışan personeli
 • Hava Trafik Kontrolörleri/CPL Lisanslı Pilotlar
 • Sivil Havacılık okulu mezunları
 • Meteoroloji mezunları
 • Bu mesleğe ilgi duyanlar

MİNİMUM GEREKSİNİMLER

 • 21 yaşından gün almış olmak
 • En az ön lisans programlarının birinden mezun olmak
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan veya denkliği belirlenen İngilizce sınavlarının birinden en az 50 veya eş değeri puan almak
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda, uçuş harekât uzmanı görevlerini yerine getirmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir fiziksel ya da akli hastalığa sahip olmadığını, merkezi sinir sisteminin normal olduğunu, gözlüklü ya da gözlüksüz en az 6/9 görme keskinliğine sahip olduğunu, yeterli işitme kapasitesine sahip olduğunu, kulak, burun ve boğaz fonksiyonlarının normal olduğunu belgeleyen sağlık kaydına sahip olmak.

İÇERİĞİ

 • Sivil Havacılık Hukuku,
 • Aerodinamik,
 • Genel Meteoroloji,
 • Hava Trafik Kontrol ve kuralları,
 • Seyrüsefer,
 • Performans,
 • Ağırlık ve Balans,
 • Uçuş Planlama,
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı,
 • Haberleşme,
 • Uçuş İzleme,
 • İnsan Faktörü,
 • Güvenlik

SINAVLAR

 • (1) Uçuş harekât uzmanı lisans sınavları her takvim yılı içerisinde dört kez yapılır ve sınav tarihleri, başvuru tarihleri ve sınav yerleri Ocak ayı içerisinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sayfası aracılığı ile kamuoyuna duyurulur.
 • (2) Sınavlar, Genel Müdürlük tarafından teşkil edilen sınav komisyonu tarafından yürütülür.
 • (3) Sınav soruları, sınav komisyonu tarafından uçuş harekât uzmanı soru bankasından seçilir.
 • (4) Sınavlarda, öğrencilerin eğitim notlarını kullanmasına izin verilmez.
 • (5) Sınav sorularının asgari % 40’ı İngilizce olarak sorulur.
 • (6) Teorik sınavda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru sorulur ve toplam 2 saat 30 dakika süre verilir. Uygulama sınavında adaylara 10 adet yazılı (klasik) soru sorulur ve toplam 90 dakika süre verilir.
 • (7) Adayların sınavlarda başarılı kabul edilebilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.
 • (8) Teorik sınavda başarılı olamayan adaylar uygulama sınavına alınmaz.
 • (9) Teorik ve uygulamalı eğitimin tamamlanmasını müteakip en geç 6 ay içerisinde teorik veya uygulamalı sınavlara girilmesi zorunludur.
 • (10) Sınavlarda başarılı olan adayların, sınav bitimini müteakip 6 ay içinde uçuş harekât uzmanı görevlerinin yapıldığı bir işletmede 30 iş günü staj yapmaları zorunludur.
 • (11) Aday en fazla 4 sınav döneminde teorik veya uygulamalı sınava girebilir. Her bir döneme ait teorik veya uygulamalı sınavlar bir diğer dönemle birleştirilemez. Girmiş olduğu sınavlarda 4 sınav dönemi sonunda da başarılı olamayan adayın, uçuş harekât uzmanı eğitimi vermeye yetkili bir kuruluştan, ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D–3 dokümanında tanımlı önceden tecrübesi olmayanlara yönelik eğitimi tekrar almadan yeniden sınavlara girmesine izin verilmez.
 • (12) Sivil havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş eğitim kuruluşunda, uçuş harekât uzmanı eğitimini tamamlamayan adayların, teorik ve uygulama sınavlarına girmesine izin verilmez.

SERTİFİKA VE GEÇERLİLİK

Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sertifika verilir .Bu Sertifika ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sınavlara müracaat eder ve başarılı olduğu taktirde gerekli belgeler ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek "Dispeçerlik Lisansına" sahip olunur.Bu Lisans Amerika hariç Tüm Ülkelerde ICAO Doc. No.7192-AN 857 Part D-3 çerçevesinde geçerlidir. Amerika da geçerli olabilmesi için FAA den iki haftalık kurs alınması gereklidir.   Ayrıca IATA ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü onaylı Tehlikeli Maddeler Sertifikası(Kategori 10 için) ve Güvenlik Bilinci Sertifikası verilir ve Uluslararası geçerlidir.
Tüm Temel ve/veya Tazeleme Eğitimleri talepler doğrultusunda tarih belirlenerek açılacaktır.